HMS

Trenger din bedrift et enkelt system for HMS Internkontroll?

KUBA IK er markedets mest fleksible nettbaserte internkontrollsystem som gir din virksomhet styring og oversikt i arbeidet med å tilfredsstille myndighetenes krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

  • KUBA IK er et modulbasert internkontroll-system som tilpasses hver enkelt virksomhet og som dekker alle HMS-lovkrav i alle bransjer.
  • KUBA IK er nettbasert og kan benyttes på PC/MAC, nettbrett/iPad og smarttelefoner.
  • KUBA IK gir de ansatte i virksomheten enkel tilgang til systemet via egen logg inn. Dette medfører enkel opp-følging av aktiviteter på alle enheter.
  • I KUBA IK har en portalløsning som gjør systemet meget egnet for konserner, eiendomsforvaltere eller bransjeorganisasjoner.
  • KUBA IK  bidrar til at alle ansatte i din virksomhet blir kjent med systemet og at virksomheten på en effektiv måte kan etterleve de plikter og ansvar de har i henhold til lover og forskrifter.
  • KUBA IK har en Miljøfyrtårnmodul og som vil gjør oppfølgingen av Miljøfyrtårnsertifiseringen enklere.

Ta kontakt med Totalmiljø AS for en uforpliktende demonstrasjon av systemet.

Besøk også KUBA IK på: http://www.kuba.no