Skip to content

59834388 2486135231410248 2927911886089355264 o 2

Vi gjør bærekraft konkret og lønnsomt

Totalmiljø har rådgivere som kan bistå og hjelpe virksomheter med en Miljøfyrtårnsertifisering. Vi er godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn til å jobbe med enkelt virksomheter, både private/statlige, store konsern, kommuner og fylkeskommuner.

Vi har lang erfaring med Miljøfyrtårn og prosessledelse. Vårt første Miljøfyrtårnoppdrag var så tidlig som i 2002. Siden den gang har vi jobbet med etablering og implementering av miljøstyringssystemer i både private – offentlige virksomheter.

Vi hjelper virksomheter med gjennomføring av hele Miljøfyrtårnprosessen fra start til mål, samt ved resertifisering hvert tredje år. Vi hjelper også med utfylling av den årlige innrapporteringen av klima- og miljødata, samt utarbeide mål og tiltak.

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som består av ulike digitale verktøy og hjelpemidler for å oppnå målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.

I Norge er Miljøfyrtårn den desidert største miljøsertifiseringsordningen med flest sertifiserte virksomheter. Miljøfyrtårn er anerkjent i EU og likestilt med sertifiseringsordningene, ISO 14001 og EMAS.

Miljøfyrtårn gir en konkret dokumentasjon på miljøarbeidet og kan i tillegg inngå som en del av virksomhetens bærekraftstrategi og arbeid med samfunnsansvar. En tydelig trend er en økende etterspørsel etter varer og tjenester med en tydelig miljøprofil og krav om miljøsertifisering i anbudssammenheng.

Miljøledelsessystem handler om å:

  • Jobbe systematisk med forbedring på klima og miljø
  • Samle inn data og synliggjøre miljøprestasjoner
  • Fastsette mål og gjennomføre tiltak
  • Måle, evaluere og korrigere

Gjennom Miljøfyrtårn får du:

  • En komplett oversikt over miljøarbeidet og god miljøstyring
  • En rekke digitale styringsverktøy for innrapportering av klima og miljødata, statistikk og klimaregnskap, sette mål og tiltak
  • Hjelp til grønn omstilling
  • Økt konkurransekraft

44941002 2188774417812999 5487257222461259776 o 1

Sertifisering som Miljøfyrtårn

Sertifisering som Miljøfyrtårn er en relativt enkel prosess som setter søkelyset på indre miljø og på virksomhetens ytre miljøpåvirkning. Ordningen tar for seg områder som innkjøp, forbruk, avfall, energibruk og transport i tillegg til en rekke helse- og sikkerhetsfaktorer.

Har du spørsmål?

Kontakt oss i dag!

Kontaktskjema

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Totalmiljø AS har akkrediterte miljøfyrtårnkonsulenter og miljørevisorer. Vi har veiledet over 600 virksomheter, både offentlige og private frem mot en miljøfyrtårnsertifisering. Vi har et tett samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn i utviklingen av systemet, og vi holder blant annet kurs for nyutdannede konsulenter i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Tilbake til toppen