Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Vi ser en økende etterspørsel etter varer og tjenester med en tydelig miljøprofil og mange stiller i dag konkrete miljøkrav i anbudssammenheng. Miljøfyrtårn gir en konkret dokumentasjon på miljøarbeidet og kan i tillegg inngå som en del av virksomhetens arbeid på samfunnsansvar.

Sertifisering som Miljøfyrtårn er en relativt enkel prosess som setter søkelyset på indre miljø og på virksomhetens ytre miljøpåvirkning. Ordningen tar for seg områder som innkjøp, forbruk, avfall, energibruk og transport i tillegg til en rekke helse- og sikkerhetsfaktorer.

Totalmiljø AS har akkrediterte miljøfyrtårnkonsulenter og miljørevisorer. Vi har veiledet over 600 virksomheter, både offentlige og private frem mot en miljøfyrtårnsertifisering. Vi har et tett samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn i utviklingen av systemet, og vi holder blant annet kurs for nyutdannede konsulenter i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.