Planlegging – utføring – kontrollering – korrigering av miljømål- og tiltak

Miljøfyrtårn er den mest brukte miljøsertifiseringen i Norge. Igjennom 4 steg, kan din bedrift gå veien mot et grønnere styringssystem.

Igjennom disse fire stegene kan bedriften opprette og konstant forbedre utformingen av de ulike tiltakene, som må gjøres for å bli miljøfyrtårn sertifisert. Det vil si en grønnere håndtering av alt fra innkjøp til frakt og energibruk. Det er også et økt fokus på HMS-arbeid. Det er lett å opprettholde tiltakene igjennom den årlige rapporten, og rådgivning ved hjelp fra deres konsulent.

miljøfyrtårn-sertifisering

Her kommer 5 gode grunner til hvorfor din bedrift burde bli miljøfyrtårn sertifisert:

1: Vi er et miljøbevisst samfunn

Første grunnen er selve punchlinen ved motivasjonen din bedrift burde ha rundt en Miljøfyrtårn sertifisering. I midten av “Cancel Culture” og demonstrasjoner for miljøet, så er det viktig å være på riktig siden av kampen og være bevist på sine egne tanker og etikk rundt miljø.

Samfunnet vårt og verden er mer opptatt av miljøet og bærekraft en noen gang før. Dette er et tema som mange er sterkt engasjert i og som ofte er emosjonelt. I lys av dette er det også greit å vite at det å bli miljøtårn sertifisert ikke er så komplisert som du tror.

Hos Totalmiljø får din bedrift hjelp fra start til slutt ved sertifiserings prosessen.

Miljøfyrtårn-for-bedrifter

hvordan få miljøfyrtårn logo

Hvordan bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en miljøsertifisering som er anerkjent i EU. Så, ikke bare er det den miljøsertifiseringen som har flest sertifiseringer i Norge, men det er også godkjent utenfor landets grenser. Dette er et pluss om virksomheten din samarbeider med andre land eller planlegger å gjøre dette i fremtiden.

Når du velger en sertifisering så vil du velge en som folk kjenner igjen. Tiltak og krav kan være forskjellige mellom ulike bransjer, så det å kontakte en konsulent for rådgivning til din spesifikke bedrift er viktig.

hvordan-bli-miljøfyrtårn

Hvordan blir vi Miljøfyrtårn sertifisert? – Steg for steg

Steg 1: Du har bestemt deg for å miljøfyrtårn sertifisere virksomheten din!

Steg 2: kontakt en godkjent konsulent som kan sertifisere og veilede deg.

Steg 3: Ved hjelp av konsulent gjøre dere en miljøanalyse av virksomheten (bla. av Innkjøp, avfall, forbruk, transport og HMS)

Steg 4: Lage fremdriftsplan med mål og tiltak som må iverksettes for å bli sertifisert

Steg 5: Implementere det nye miljøstyringssystemet (opplæring og iverksetting)

Steg 6: Bli sertifisert og godkjent av konsulent!

Steg 7: Miljøfyrtårn må kontrollere godkjenningen og sender ut sertifikat!

Steg 8: Årlig miljø rapport, skrevet i samarbeid med konsulent

Steg 9: Videre arbeid fortsetter med opprettholdelse av og forbedring av tiltak.

(Deretter godkjennes sertifikat hvert tredje år.)

Vi hos Totalmiljø er godkjent av miljøfyrtårn til å hjelpe din bedrift med å bli sertifisert! Vi har blant annet sertifisert selskaper som Bama og Thon Hotels.

2: Miljøfyrtårn – Mer effektivt arbeid og kostnadsbesparende

Digitale verktøy og reduserte kostnader

Igjennom sertifiserings prosessen får bedriften en nøye gjennomgang og opprustning av deres eksisterende systemer som har med miljø å gjøre. Et mål med dette er å opprette mer lønnsomt arbeid. Miljøfyrtårn innebærer også å ta i bruk digitale verktøy. Igjennom disse verktøyene får dere lett digital tilgang statistikk og rapporter om deres arbeid.

Ifølge miljøfyrtårn sin kundeundersøkelse i 2022 opplevde 52% av deres miljøfyrtårn sertifiserte kunder i stor grad reduserte kostnader. Dette på grunn av miljøtiltak.

Bedrifter-og-miljø-krav

miljøfyrtårn-og-hms

3: Bedre HMS arbeid og arbeidsmiljø = lavere sykefravær

HMS, som står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Er en del av det indre miljø arbeide som du også får råd til å forbedre igjennom sertifiseringen og målene bedriften setter. Både hensikten og mulig resultat av godt HMS-arbeid er lavere sykefravær og et bedre arbeidsmiljø.

4: Vær forberedt på E-handelstransport miljø krav

Miljø og bærekraft blir et mer sentralt og viktig tema for hvert år. Klimakrisen er i mange menneskers og sentrale aktører i samfunnets tanker. Derfor ønsker Nordisk Miljømerking å sette miljøkrav, spesifikt til E-handelstransport. Disse kravene har de laget forslag til.

Igjennom pandemien og i takt med videreutviklingen av den digitaliserte verdenen bruker vi netthandel mer og mer. Miljøtiltak som settes i verks i en bedrift som miljøfyrtårn sertifiserer seg vil også ta for seg transport.

Det å allerede nå tenke på hvilket tiltak din bedrift har som gjør E-handel til en mer bærekraftig virksomhet, vil derfor være med å forberede din bedrift på eventuelle krav.

e-handel-transport-krav

5: Sett standarden for samarbeidspartnere og konkurrenter

Et miljøfyrtårn logo i vinduet setter et lys på virksomhetens verdier

Hvis spørsmålet om å bli miljøfyrtårn sertifisert står på at ikke mange i ditt område eller felt har det enda, så kan du heller se på det som en mulighet. En mulighet til å gå foran som et godt eksempel. Du kan gå foran å ta steget inn i en mer bærekraftig bransje og inspirere dine konkurrenter og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Et miljøfyrtårn logo er noe du skal vise stolt frem i vinduer, på brosjyrer eller varebiler. Det er bare sertifiserte virksomheter som har lov å bruke logoen, dette sikrer at logoen beholder sin troverdighet og at ingen bruker den uten godkjenning. Da kan kunder og samarbeidspartnere være sikre på at om du har logoen, så betyr det noe.

bedrifter-med-Miljøfyrtårn-sertifisering


hvorfor-bli-miljøfyrtårn-sertifisert

Konkurransekraft

Dette vil også gi deg økt konkurransekraft. Du viser at dere følger miljøkravene og får dokumentasjon på arbeidet som dere gjør for en grønnere og mer bærekraftig verden.

Står en kunde eller potensielle samarbeidsparter å skal velge mellom din og en annen bedrift? Da vil mest sannsynlig en sertifiserings som miljøfyrtårn være med på å vippe vekten din veg.